Translate

Friday, 13 November 2009

Kecap Memet

Kecap memet nya eta kecap anu asalna tina hiji omongan tuluy dicokot sawatara engangna nu dianggap penting.
Conto : Cireng, comro, batagor, gehu,..jrd
aci di goreng = Cireng
oncom di jero = Comro
baso tahu goreng = batagor
aci di colok = cilok
amis di jero = Misro
suuk di jero = Sukro

Kecap Wancahan

Kecap wancahan nya eta kecap anu asalna meunang mondokeun tina sekecap atawa leuwih tapi lain tina kalimah, pangna dipondokeun aya sabaraha sebab :

* a) Lantaran deudeuh :

gelis =lis, neulis, euis.

* b) Rusuh nyebutna/gancang :

atuh da = atuda, tuda.
matak tea oge = taktage
ceuk uing oge = cekengge, jrd

Babaturan