Translate

Friday, 5 February 2010

Dandanggula

Mega beureum surut na geus burit
Ngalanglayung panas dipikiran
Cikur jangkung jahe koneng
Naha tepalai tepung
Sim abdi mah ngabeuying leutik
Areras dimataan gedong tengah laut
Ulah kapalang ngabela paripaos
Gunting pambelahan gambir kacipta salamina

Hiji Basa Hiiji Bangsa
Basa Bangsa indonesia
Hiiji Bangsa Hiiji Nusa
Nusa Tunggal Nusantara
Seler - seler suku bangsa
Diweuweungkon mana mana
Saka suka saka duka
Wujud Bangsa Indonesia

Download

Balakbak

Aya warung sisi jalan rame pisan citameng
Awewena ruas ruwis gelis pisan nga goreng
Lalakina lalakinina los kapipir nyo'o monyet nyangereng

Aya warung sisi jalan rame pisan citameng
Awewena ruas ruwis gelis pisan nga goreng
Lalakina lalakinina los kapipir nyo'o monyet nyangereng

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nujajan
Si hothat nu ngaladangan
Nujarajan sukan sukan

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nujajan
Si hothat nu ngaladangan
Nujarajan sukan sukan

Download

Babaturan