Translate

Wednesday, 20 June 2012

Reuseup Ngawih


Laras : Salendro                                                                                                                                Gerakan : Gumbira
Surupan : 1 = Tugu (Barang)

||0
0
0
0
|
4
3
2
1|
.
1
.
0
|
4
3
2
1
|

U-
rang
sa
reng,

yu!ka-
ka-
wi-
han

|.
1
.
0
|
4
3
2
3|
.
1
.
2
|
.
3
.
4
||

Yu!ba-
ri-
a-
meng

Di

bu-


ru-

an


1       Urang sareng, Yu!
Kakawihan, yu!
Bari ameng
Di buruan

2       Suka-suka, yu!
Jalan-jalan, yu!
Sing gumbira
Kakawihan

3       Ka sakola, yu!
Bari ngawih, yu!
Sangkan sora
Jadi bersih

Babaturan