Translate

Friday, 5 February 2010

Balakbak

Aya warung sisi jalan rame pisan citameng
Awewena ruas ruwis gelis pisan nga goreng
Lalakina lalakinina los kapipir nyo'o monyet nyangereng

Aya warung sisi jalan rame pisan citameng
Awewena ruas ruwis gelis pisan nga goreng
Lalakina lalakinina los kapipir nyo'o monyet nyangereng

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nujajan
Si hothat nu ngaladangan
Nujarajan sukan sukan

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nujajan
Si hothat nu ngaladangan
Nujarajan sukan sukan

Download

No comments:

Post a Comment

Babaturan