Translate

Thursday, 10 September 2009

Wilujeng Sumping

Lestarikeun kabudayaan sunda, budaya urang sadaya, nu hirup di tatar sunda.

Dina mangsa kiwari Basa Sunda lir ibarat mutiara anu leungit, katutup ku gencerna basa-basa sejen milu campur aduk, sahengga wajar lamun aya sora humandeur tipara guru ngajar Basa Sunda teh kalintang abotna jalaran heurat pakeun kirang bahan.

Dumasar hal eta simkuring saparakanca ngumpulkeun tiang anu ngilu miara supaya Basa Sunda teu kakubur KOMO DIAKU KUBATUR!
Tangtos bae ieu pangucap simkuring masih diajar Basa Sunda teh seueur keneh kakirangana, ku kituna panyawad sareng pamair ti sadayana kulintang diantos-antosana.

Pamungkas nu gaduh Blog ngahaturkeun nuhun ka sadaya nu ngrojong pikeun medalnya ieu Blog. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna kanggo balarea.

Nyanggakeun

Simkuring.
Kang Uji

No comments:

Post a Comment

Babaturan