Translate

Friday, 13 November 2009

Kecap Wancahan

Kecap wancahan nya eta kecap anu asalna meunang mondokeun tina sekecap atawa leuwih tapi lain tina kalimah, pangna dipondokeun aya sabaraha sebab :

* a) Lantaran deudeuh :

gelis =lis, neulis, euis.

* b) Rusuh nyebutna/gancang :

atuh da = atuda, tuda.
matak tea oge = taktage
ceuk uing oge = cekengge, jrd

No comments:

Post a Comment

Babaturan