Translate

Monday, 5 October 2009

Kecap Asal

Kecap asal nya eta kecap anu tacan diropea wangunana atawa kecap weuteuh anu heunteu di rarangken.
Contona : bodas, beureum, domba, uncal, Ucing, dahar, lauk sangu. Jrd

No comments:

Post a Comment

Babaturan