Translate

Monday, 5 October 2009

Kecap Rundayan

Kecap rundayan nya eta kecap anu make rarangken.
Nya eta :
N, m, ny, ng, pa, pi, pang, sa, si, ti, di, ka, mang, ba, nyang, pra, pri, per, pada, para, silih, barang.

No comments:

Post a Comment

Babaturan